35 jaar Golf Henri-Chapelle - er komen nog veel evenementen

Junior Club

by Golf Henri-Chapelle

In onze Junior Club leiden wij jongeren op en proberen wij hen belangrijke informatie mee te geven die zij niet alleen op de golfbaan, maar ook buiten de greens in hun verdere leven nodig kunnen hebben.

De Junior Club staat open voor alle jongeren van 6 tot 18 jaar.
Wij hebben drie verschillende groepen om de jongeren de best mogelijke opleiding te bieden, afhankelijk van hun leeftijd en hun vorderingen.

  • Birdie Groep ( U6 / U8 / U10 )
  • EagleGroep ( U10 / U12 / U14 )
  • Albatros Groep ( U14 / U16 / U18 )
Aangepaste pedagogische doelstellingen

Jongeren evolueren snel en hun behoeften evolueren even snel.
Voor elk van de drie groepen hebben we aangepaste leerdoelen en verschillende benaderingen.
In de jongere leeftijdsgroepen proberen we hen duidelijk te maken dat het leuk is om in een groep iets te leren en gemeenschappelijke doelen te bereiken. Maar de belangrijke punten zijn ook veiligheid op de golfbaan, eerste swings, evenwicht en in het algemeen ervaren waartoe je eigen lichaam in staat is.

Bij de oudere spelers gaat het duidelijk om sportieve doelstellingen, wij proberen de jongeren op een sportief niveau te brengen. Maar ook hier is het natuurlijk de samenhang van de groep die telt. In de oudere leeftijdsgroepen is het belangrijk jongeren de middelen te geven om zelfstandig te leren. Zij moeten in staat zijn zich buiten de opleidingstijd zelfstandig te ontwikkelen.

De doelstellingen en de aanpak worden bepaald door onze gekwalificeerde coaches en de leider van het comité. U kunt ze vinden in de jeugdbrochure.

"Speelsheid voor plezier".

... niet precies ... maar wel

"Speelsheid om te leren".

Junior Club Team

Philippe Duyckaerts

Jeugdcommissie

Yan Massonnat

Pro

Angèle Bonni

Pro

Badges AFG

“CLUBBADGES” staan voor stadia in het leerproces van een jonge golfer, zoals sterren bij het skiën of gordels bij het judo. Voor golf spreken we van gekleurde badges. Er zijn er vijf en hun kleur verwijst naar de tee-boxen op de golfbaan.
De jongere begint met de groene badge en gaat dan verder met de andere kleuren: rood, blauw, geel en wit. Voor elk badge-niveau moeten verschillende tests worden afgelegd op het gebied van putten, benaderingen, lang spel, gedrag, regels en etiquette.
Zodra de eerste badge is gehaald, ontvangt de speler een “jonge golfers boekje” waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe hij/zij zich moet voorbereiden op de volgende badges. Telkens als hij een badge passeert, wordt zijn boekje verzegeld door zijn pro of de junior manager.
Om te slagen voor een badge, moet een bepaald resultaat behaald worden. Deze speelse methode is in de eerste plaats een motiverend instrument.

Jeugd Camps

Twee keer per jaar organiseren wij cursussen voor de jongeren van onze Junior Club. De jongeren kunnen zich gedurende vier dagen ontwikkelen. Onze kampen vinden plaats tijdens de paas- en zomervakantie. Gedurende vier dagen volgen de jongeren begeleide cursussen. Jaar na jaar zien we dat in deze kampen enorme vooruitgang kan worden geboekt. Tussen de middag krijgen de jongeren te eten en te drinken, wat de samenhang van de groep nog versterkt.

Baby Golf

Zelfs de kleintjes worden hier niet vergeten. Yan Massonnat biedt cursussen aan voor kinderen van 5 tot 6 jaar. Hier leren de kleintjes van sport te houden. Het doel is om evenwicht en lichaamscoördinatie te trainen. Natuurlijk is het noodzakelijk dat een ouder bij de lessen aanwezig is.

Indrukken

Faciliteiten

Update :
06/22/2024 00:00 am
Viviers par 73
Charlemagne par 70
Chapelle par 31
Greens
Putting/Chipping
Buggy Viviers (Holes 1-8)
Buggy Charlemagne
Driving Range
Restaurant
Winter Greens
Hôtel
Charl. par 70 - Tees 4-12
Faciliteiten